Lek. stom. Karolina Richert

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku.
Zajmuje się leczeniem zachowawczym dorosłych i dzieci, profesjonalną endodoncją z użyciem mikroskopu oraz narzędzi maszynowych i ultradzwiękowych do opracowywania kanałów. Swoje zainteresowania rozwija w kierunku stomatologii zachowawczej z endodoncjią, stomatologii estetycznej oraz protetyki poprzez uczestnictwo w licznych praktycznych kursach i szkoleniach.