Lek.stom. Robert Kucharski

specjalista chirurg stomatolog

Absolwent Akademii Medycznej w Gdansku. W latach 1997-2007 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Stomatologicznej AMG. Uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Autor publikacji naukowych w branżowych czasopismach. Uczestnik krajowych i zagranicznych szkoleń, kursów i kongresów o tematyce endodoncji, chirurgii i implantologii. Bogate doświadczenie, zdobyte w czasie wieloletniej pracy w AMG oraz w praktyce prywatnej, wykorzystuje w CSN, którego jest założycielem.